Hansı hallarda Loqopedə müraciət etmək lazımdır?

 • 2 yaşında uşaq çox az səs çıxardırsa
 • Söz ehtiyatında sadə sözləri ( 1 və ya 2 hecalı ) deyə bilmirsə
 • 3 yaşında cümlə qurmursa ( 2 və ya 3 sözlü )
 • Söz birləşməsi qurmursa
 • Nitqi ətraf üçün anlaşılan deyilsə
 • Məktəbəqədər dövrdə sözlərdə səsləri düzgün tələffüz etmirsə
  👉 Bu zaman müraciət ediləcək mütəxəssis loqopeddir.

Mərkəzimizdə aşağıdaki loqopedik xidmətlər mövcuddur:

 • Artikulyasiya pozuntuları
 • Fonoloji pozulmalar (səs)
 • Kəkələmə
 • Taxilaliya (həddindən artıq sürətli danışma)
 • Eşitmə ilə bağlı nitq qüsurları
 • Rinolaliya (tıntınlı nitq)
 • Dizartriya
 • Autizmlə bağlı nitq qüsurları
 • Disleksiya
 • Dizqrafiya
 • Alaliya