Kəkələmə

Kəkələmə nitq aparatının əzələ qıcolması ilə şərtləndirilmiş nitqin temporitmik pozulmasıdır. Kəkələmə qızlara nisbətən oğlanlarda daha çox təsadüf edilir. Kəkələmənin aşağıdaki növləri vardır: 1) Klonik -təkrari-…

Exolaliya

Exolaliya- nitq pozuntusudur.Bu zaman insanlar verilən suala cavab vermək əvəzinə deyiləni təkrar edir. Dərhal exolaliya zamanı insan hər hansısa bir sözü və ya cümləni eşitdiyi…

Dizartriya

Dizartriya nədir? Dizartriya nitq aparatının innervasiyasının orqanik çatışmazlığı ilə şərtləşən nitqin səs tələffüzü tərəfinin pozuntusudur.Müxtəlif formalı dizartrik uşaqlar səs tələffüzü , səs , artikulyasiya motorikasının…

Dislaliya

Dislaliya nədir? Normal eşitmə və nitq aparatının normal fəaliyyəti zamanı özünü göstərən səs tələffüzü pozuntusudur.Dislaliya zamanı səslərin səhv tələffüzü, səslərin başqa səslə əvəz olunması, səslərin…