Ailə Terapiyası

Ailə terapiyası yaxın münasibədə olan şəxslərin öz aralarında olan problemləri həll etmək üçün bir-birlərinə kömək etmələrinə xidmət edir. Belə ki, ailə terapiyası ailəvi münasibətlərin düzəldilməsinə…

Fərdi Terapiya

Fərdi terapiya şəxsin öz psixoterapevti ilə birlikdə çalışmasıdır. Bu terapiyada pasient (danışan) və psixoterapevt olur. Fərdi terapiyada hansı problem üzərində çalışılacağını psixoterapevtlə pasient birlikdə müəyyən…