Təhsili:

 1. Orta Doğu Teknik Üniversiteti (ODTÜ)- Pedaqoji Fakültə (Riyaziyyat)
 2. Özbəkistan Elmlər Akademiyası- Riyaziyyat İnstitutu- Riyaziyyat-Fizika elmləri (Doktorantura)
 3. Özbəkistan Elmlər Akademiyası- Səmərqənd Dövlət Universiteti- Pedaqoji Fakültəsi, Psixoloji-Pedaqoji təhsil (Doktorantura) .
 4. Amerika RochVille Universiteti-Pedaqoji Fakültəsi, Psixoloji-Pedaqoji təhsil (Doktorantura) .
 5. Özbək məktəbləri və Dövlət Universitetlərində tətqiqatçı, məsləhətçi, təhsil kouçu, yaşam kouçu, kariyera məsləhətçisi, ailə məsləhətçisi, doktorant ve müəllim;
 6. Qırğızıstan Elmlər Akademiyası- Köməkçi. Dosent, daha sonra Asistant Prof və Assoc. Prof;
 7. Qırğızıstan Beynəlxalq Alatoo Universiteti- Kompüter Mühəndisliyi fakültə dekanı, Yeni Texnologiyalar Fakültəsi Dekanı, təhsil kouçu, yaşam kouçu, kariyera məsləhətçisi, ailə məsləhətçisi Asistant Prof ve Assoc. Prof;
 8. Türkmənistan-Beynəlxalq- Türkmən Universiteti- Fakültə dekanı, Prorektor, təhsil kouçu, yaşam kouçu, kariyera məsləhətçisi, ailə məsləhətçisi Asistant Prof ve Assoc. Prof;
 9. İTİCU- Tətbiqi Psixologiya (Magistr)
 10. Anadolu Universiteti- Sosialogiya

İştirak etdiyi təlim və konfranslar:

 1. Amerikan The Gottman Institute və Psikoloji İstanbul/Ailə Evlilik və Cütlük Danışmanlığı
 2. KİGEDER/Ailə koçluğu, Yaşam koçluğu, Təhsil koçluğu
 3. Psikologlar ve Psikiyatristler Derneği/ Hipnoz
 4. PETAD/Ailə Evlilik ve Cütlük Danışmanlığı

2009-cu ildən bu günədək My Life Psikolojik Danışmanlık & Yaşam Koçluğu mərkəzlərinin qurucusu, rəhbəri və ümumi koordinatoru olaraq çalışır.

2019-cu ildən PM Akademiya Psixoloji Xidmət və Uşaq İnkişaf Mərkəzi ilə əməkdaşlıq etməkdədir.

Daha ətraflı məlumat üçün: http://www.ekremculfa.com/?SyfNmb=2&pt=Hak%C4%B1mda