WISC-R Zəka testi

PM AKADEMİYA VƏ TÜRKİYƏ DED (DİSLEKSİ EĞİTİM DERNEĞİ) BİRGƏ TƏŞKİL ETDİYİ DISTANT WISC-R ZEKA TESTİ TƏTBİQEDİCİ TƏLİMİNƏ SİZLƏRİ DƏVƏT EDİRİK. 📍 Təlimin adı: WISC-R Zeka testi…

Disleksiya təlimi

PM AKADEMİYA VƏ TÜRKİYƏ DED (DİSLEKSİ EĞİTİM DERNEĞİ) BİRGƏ TƏŞKİL ETDİYİ NÖVBƏTİDİSTANT TƏLİMƏ SİZLƏRİ DƏVƏT EDİRİK 📍 Təlimin adı: Xüsusi Öyrənmə Çətinliyi (Disleksiya) TƏLİMİ🗓 Tarix: 11.07.2020 /…