Ölkəmizdə qəbul edilmiş standartlara və tələblərə uyğun səviyyədə psixoloji xidməti ən keyfiyyətli şəkildə təmin etmək və bu sahədə ölkəmizdə qabaqcıl bir müəssisə kimi tanınmaq;

Psixoloji xidmət sektorunda kadr təminatının, həm də ehtiyac olan müvafiq digər sahələrin daha da inkişaf etdirilməsinə nail olmaq.