Uşaq və Yeniyetmə Psixoloqu

 

TƏHSİLİ:

Bakı Dövlət Universiteti – Psixologiya (Bakalavr)

Bakı Dövlət Universiteti – İnkişaf Psixologiya (Magistratura)

 

İŞTİRAK ETDİYİ TƏLİM, SEMİNAR VƏ KONFRANSLAR:

 1. Milli Psixologiya Formu (2017)
 2. Reality Therapy – təlimçi Rashid Cabbarov (2017-2019)
 3. Transaksional analiz təlimi (2017)
 4. Art Therapy training
 5. Meri Qrienko “Bağışlanma və yaxşı münasibətlərin açarı”
 6. “Öyrənməyi necə öyrənməli” trainer ADA universiteti Barbara Oukli.
 7. Congnitive Behavioral Therapy (CBT ) (2019) trainer: Fuad İsmayılov
 8. RİBB Autizm simpozium ( 2020)
 9. “Hər bir Autizmli uşağın bilmək istədiyi “adlı təlim
 10. Minessotsa (MMPI) çox faktorlu şəxsiyyət testi . Trainer: Svetlana Medjiova (2020)
 11. Lusher Test (eight color ) tranier : Svetlana Medjiova (2019)
 12. Hypnothrapy Kamilə Kazımova (2018)
 13. Hyperactive childrens training.

 

ELMİ İŞLƏR VƏ MƏQALƏLƏR:

Elmi əsərlər toplusu 2019-2020

 1. “Yeniyetməlik dövründə psixoloji dəyərləndirmənin komponetləri”
 2. “Uşaq və yeniyetmələrdə koqnitiv davranış terapiyasının tətbiqi”
 3. “Yeniyetmələrdə təlim fəaliyyəti və idrak proseslərinin inkisafı”