Exolaliya nədir?


👉 Exolaliya- nitq pozuntusudur.
Bu zaman insanlar verilən suala cavab vermək əvəzinə deyiləni təkrar edir.

Dərhal exolaliya zamanı insan hər hansısa bir sözü və ya cümləni eşitdiyi an təkrarlayır.

Gecikən exolaliya zamanı isə bir neçə gün əvvəl eşitdiklərini təkrarlayır