Psixoloq


Təhsili: Bakı Dövlət Universiteti; Sosial Elmlər və Psixologiya fakultəsi, Psixologiya ixtisası

Təlimlər və seminarlar:

  1. European confederation of psychoanalytic psychotherapy (Vienna, Austria)-Second Pschoanalytic İnternational Scientific and Practical Conference titled “To… or not to”
  2. Koqnitiv Davranış Terapiyası (CBT) mövzusunda keçirilmiş 48 saatlıq təlim
  3. European confederation of psychoanalytic psychotherapy (Vienna, Austria)-Transcultural aspects of psychoanalysis: theory and method
  4. European confederation of psychoanalytic psychotherapy (Vienna, Austria)-“Fundamentals of psychoanalysis”
  5. Xüsusi öyrənmə çətinliyi (disleksiya) təlimi

2019-cu ildən PM Akademiyada çalışır.