Psixoloq

TƏHSİLİ:

Azərbaycan Dövlət Pedaqoji Universiteti- Psixologiya (Bakalavr)

Xəzər Universiteti- Ümumi Psixologiya (Magistratura)

 

İŞTİRAK ETDİYİ TƏLİM, SEMİNAR VƏ KONFRANSLAR:

 1. Applied Behavior Analysis, 220 hrs (ABA) / Prof. Binyamin Birkan (2018)
 2. Cognitive Behevioral Threapy (CBT) / Xəzər universiteti, Mələk Kərimova (2018)
 3. Positive Psychology workshop / Dos.Ümit Sahranc (2019)
 4. Emotion Focused Therapy workshop / Dos.Meliha Tuzgöl Dost (2019)
 5. International Psychology Conference at Khazar University – 6th (2019)
 6. Mindful Self- Compassion / PhD Steven Hickman, 15 hrs (2019)
 7. Neyrofiziologiya Təlimi / Dr. Qalib Əsədov, 24 saat (2019)
 8. Wechsler Intelligence Scale for Children / Revised ( WİSC-R), 8 hrs / Klinik Psixoloq Hakan Aytaç – PM Akademiya, Psixoloji Xidmət və Uşaq İnkişaf Mərkəzi (2020) 
 9. Minnesota Multiphasic Personality Inventory (MMPİ) / PM Akademiya – Klinik Psixoloq Cansu Yurtseven (2020)
 10. Dyslexia- Specific Learning Disability, 8 saat / Klinik Psixoloq Hakan Aytaç – PM Akademiya, Psixoloji Xidmət və Uşaq İnkişaf Mərkəzi & Başkent Psikoloji Atölyesi (2021)
 11. The Psychoeducational Profile Revised (PEP-R), 13 hrs / Öz.Eğt.Uzm. Sametcan Kurt / (2021)
 12. Eye Movement Desensitization and Reprocessing (EMDR) / Uzm.Klinik Psixoloq Asena Yurtsever / (2021)
 13. Cognitive Bihevioral Threapy(CBT), 52 saat / Prof Dr. Murat Atmaca / (2022)
 14. Counseling in Trauma and Grief Process, 10 hrs / Dr. Nevin Dölek – PM Akademiya, Psixoloji Xidmət və Uşaq İnkişaf Mərkəzi & Başkent Psikoloji Atölyesi / (2022)

 

VERDİYİ TƏLİM VƏ SEMİNARLAR:

 1. “Hissləri tanıma və İfadə etmə” Psixotəlimi – 16 saat / PM Akademiya – Psixoloji Xidmət və Uşaq İnkişaf Mərkəzi / 2020
 2. “Özünü ifadə et” psixotəlim proqramı – 4 saat / PM Akademiya – Psixoloji Xidmət və Uşaq İnkişaf Mərkəzi / 2020
 3. “Yeniyetməlik dövrü” təlimi / PM Akademiya – Psixoloji Xidmət və Uşaq İnkişaf Mərkəzi / 2020
 4. “Pandemiya Günlərində Psixoloji Durumumuz” / Sabunçu Gənclər Evi / 2020
 5. “Özgüvən” / Utrain Coaching & Consulting / 2020
 6. “Anda qalmaq” / Utrain Coaching & Consulting / 2020
 7. “Psixosomatik xəstəliklər” / Ilay Company / 2021
 8. Abiturientlərlə “Art terapiya” qrupu / E.F.E kursları / 2021
 9. “Hisslərin idarə edilməsi” / Azərbaycan Gənc Könüllüsü (A.G.K.az) / 2022

 

Bakı Dövlət Universiteti – Sosial və Pedaqoji Psixologiya Kafedrası müəllimi (2021 dən davam edir)
Azərbaycan Dillər Universiteti Psixologiya Kafedrası – müəllimə (2021)

 

2019-cu ildən PM Akademiyada fəaliyyət göstərir.