Klinik Psixoloq

Təhsili:

 1. Bakı Dövlət Universiteti- Sosial elmlər və psixologiya (Psixologiya)
 2. Xəzər Universiteti- Humanitar və sosial elmlər (Klinik psixologiya)

İştirak etdiyi təlim və seminarlar:

 1. Aroma Art therapy/President of SAHA “Sheroma”—Dr.Drs Sharif-zada U.İ
 2. Work with Stress and Anxiety/Anne Cinque,Ph.D. Trainer,IIC (The Institute for International Connections USA)
 3. WİSC-R (6-16)/AR Səhiyyə Nazirliyi Psixi Sağlamlıq Mərkəzi
 4. Group Geshtalt Therapy “Geshtalt Approach to Succes”/Sophia Verulashvili, PhD, General Director, Caucasus Institute of Geshtalt Therapy and Family Psichotherapy
 5. Koqnitiv Davranış Terapiyası/AR Səhiyyə Nazirliyi Psixi Sağlamlıq Mərkəzi direktoru Prof. Fuad İsmayilov
 6. EMDR psixoterapiya/EMDR EUROPE (Beyləlxalq sertifikat)/Udi Oren
 7. Şema Terapiya/Psikonet (Beynəlxalq Sertifikat)/ Alp Karaosman
 8. Çocuk ve Ergenler için Psikoloji Saglamlık Programı (Uygulayici sertifika)/Atanur Akar
 9. Oyun Terapisi (Uygulayıcı sertifika) /Yeşil Işık
 10. Uşaqlarda davranış pozuntusu (Uygulayıcı sertifika) /Yeşil Işık
 11. Sınav Kaygısı ve Başa çıkma yöntemleri (Uygulayıcı sertifika)/İzmir Psikoloji Enstitusu
 12. Öğrenme güçlüğü (Uygulayıcı sertifika) /Yeşil Işık
 13. Attentioner/Persona Terapi/Uzm.Dr.Hülya Bingöl Çaglayan
 14. Bilişsel Davranışçı terapisi (Uygulayıcı sertifika)/İzmir Psikoloji Enstitusu
 15. Wisc-R uygulayıcı eğitim/Dilgem Psikoloji
 16. Yas Danışmanlığı : Yöntem ve teknikler/ Dr Nevin Dölek/İzmir Psikoloji Enstitusu

2014-2019-cu illərdə Bakı Psixi Sağlamlıq Mərkəzində və bir çox başqa psixoloji mərkəzlərdə klinik psixoloq kimi fəaliyyət göstərmişdir.

2019-cu ildən PM Akademiyada klinik psixoloq olaraq çalışmaqdadır.