Uşaq Psixoloqu

Təhsili:
1.Bakı Dövlət Universiteti- Psixologiya (Bakalavr)
2.M.V. Lomonosov adına Moskva Dövlət Universiteti- Inkişaf Psixologiyası (Magistr)
3.Bakı Dövlət Universiteti- Pedaqoji Psixologiya Doktorant, (2018-2022)

İŞTİRAK ETDİYİ KURSLAR VƏ TƏLİMƏR
1.Интерперсональная психотерапия – Psixi Sağlamlıq Mərkəzi,2012
2.Когнитивно-поведенческая психотерапия – Psixi Sağlamlıq Mərkəzi,2013
3.Системно-расстановочная психотерапия – Caspian Biznes Center, 2013
4.Конкурс грантов молодых ученых и специалистов в проекте под названием «Психологическая оценка детей 0-5 в Азербайджане (DİSC) – кросс-культурная адаптация методики к азербайджанской среде» . Фонд развития науки при Президенте Азербайджанской Республики,2013
5.Научная конференция студентов, аспирантов и молодых ученых. Московский Государственный Университет имени М.В.Ломоносова, 2015
6.Научная конференция студентов, аспирантов и молодых ученых- Московский Государственный Университет имени М.В.Ломоносова,2016
7.“Diagnosik İnventory for Screening Children (DİSC)”metodikasının Azərbaycana adaptasiyası. Bakı Dövlət Universiteti, 2014
8.“Posttravmatik stress pozuntusu” kursu. Psixodiaqnostika və Psixokonsultasiya mərkəzi,2014
9.”Positiv Behaviour Management under İnclusive Decisions for Equal and Accountable Society”. Birgə və Sağlam İB- British Council, 2016
10.“Art terapiya” kursu. Humel Psixologiya Mərkəzi, 2017
11.“Uşaqların və yeniyetmələrin psixolojı problemləri və onların həlli yolları” kursu. BSC Consulting,2018
12.“Əqli gerilik” kursu. Logo Center,2018
13.“Forum of National Psychology” – Caspian International Business Services, 2018
14.“The Newest Disability: attention deficit disorder (ADD)” – The International Association of Professional Development and Daron Dislexia Correction Center, 2018
15.“Beynalxalq təcrubə: Autizm spektr pozuntusu olan şəxslərə dəstək” layihəsi. Birgə və Sağlam İctimai Birliyi və BP Azərbaycan,2019
16.“Fərgli fərdlər “ kongresi. Birgə və Sağlam İctimai Birliyi, 2019
17.“Temperament-enneagram əsaslı insan tanıma və karyera modeli” – PM Akademiya, 2019
18.“Təməl psixolojı konsultasiya paketi” – PM Akademiya, 2019
19.“Wisc-r zəka dəyərləndirməsi testi” təlimi. Logos Psixolojı Mərkəz,2019
20. “Fobiyaların terapiyası” seminarı. Logos Psixolojı Mərkəz,2019
21.“Uşaq və boşanma” Workshop. Logos Psixolojı Mərkəz,2019
22.“Separation disorder” seminarı. Logos Psixolojı Mərkəz,2019

2017-ci ildən Bakı Dövlət Universitetində Psixologiya fənni üzrə müəllim kimi fəaliyyət göstərməkdədir.

2019-cu ildən etibarən PM Akademiyada çalışır.