Dislaliya nədir?
Normal eşitmə və nitq aparatının normal fəaliyyəti zamanı özünü göstərən səs tələffüzü pozuntusudur.
Dislaliya zamanı səslərin səhv tələffüzü, səslərin başqa səslə əvəz olunması, səslərin qarışması müşahidə olunur.
Məktəbəqədər yaşlı uşaqlarda 25 -30 % , məktəb yaşlı uşaqlarda 17 – 20 % hallarda rast gəlinir.Məsələn : Şar -sar , şəkil – səkil , baş -bas, salam -talam , sarı – sayı , lalə yayə , robot -obot ,raket-yaket.