BİR ŞƏKİL ÇƏK

PM Akademiya 7-8 yaş uşaqlar üçün Qrup Terapiyası təşkil edir. Qrup Terapiyası Pandemiya dövründə uşaqların sosial-psixolojı sağlamlığının təmin edilməsi, sağlam psixolojı mühitin qorunub saxlanılması və…

QRUP TERAPİYASI

PM Akademiya 7-8 yaş uşaqlar üçün Qrup Terapiyası təşkil edir. Qrup Terapiyası Pandemiya dövründə uşaqların sosial-psixolojı sağlamlığının təmin edilməsi, sağlam psixolojı mühitin qorunub saxlanılması və…

Kəkələmə

Kəkələmə nitq aparatının əzələ qıcolması ilə şərtləndirilmiş nitqin temporitmik pozulmasıdır. Kəkələmə qızlara nisbətən oğlanlarda daha çox təsadüf edilir. Kəkələmənin aşağıdaki növləri vardır: 1) Klonik -təkrari-…

Exolaliya

Exolaliya- nitq pozuntusudur.Bu zaman insanlar verilən suala cavab vermək əvəzinə deyiləni təkrar edir. Dərhal exolaliya zamanı insan hər hansısa bir sözü və ya cümləni eşitdiyi…

Dizartriya

Dizartriya nədir? Dizartriya nitq aparatının innervasiyasının orqanik çatışmazlığı ilə şərtləşən nitqin səs tələffüzü tərəfinin pozuntusudur.Müxtəlif formalı dizartrik uşaqlar səs tələffüzü , səs , artikulyasiya motorikasının…

Dislaliya

Dislaliya nədir?Normal eşitmə və nitq aparatının normal fəaliyyəti zamanı özünü göstərən səs tələffüzü pozuntusudur.Dislaliya zamanı səslərin səhv tələffüzü, səslərin başqa səslə əvəz olunması, səslərin qarışması…

Ailə Terapiyası

Ailə terapiyası yaxın münasibədə olan şəxslərin öz aralarında olan problemləri həll etmək üçün bir-birlərinə kömək etmələrinə xidmət edir. Belə ki, ailə terapiyası ailəvi münasibətlərin düzəldilməsinə…

Fərdi Terapiya

Fərdi terapiya şəxsin öz psixoterapevti ilə birlikdə çalışmasıdır. Bu terapiyada pasient (danışan) və psixoterapevt olur. Fərdi terapiyada hansı problem üzərində çalışılacağını psixoterapevtlə pasient birlikdə müəyyən…