İona kompleksi

📍 İona kompleksi şəxsin öz qabiliyyət və potensialının ortaya çıxmasından qorxmasıdır. Bəzi mənbələrdə “Jonah kompleks”i olaraq adlandırılan insanın öz qabiliyyətlərindən, potensialından və məsuliyyətlərindən qorxmasının altında qeyri-adi…